Historie

Historie Hradeckého fotbalu

(přepracováno z referátu pana Václava Skaly staršího)

Na podzim roku 1945 ,  na starém hřišti u řeky Radbuzy,  čile žije neorganizova-ný fotbal a vznikají první myšlenky na ustanovení řádného sportovního klubu. A tak vzniká prohlášení pro občany Hradce, Lisova, Střelic, Honezovic.

Vážený(á)

Naše Česká mládež potřebuje po dlouhém válečném strádání a odříkání trochu radosti a příležitosti k upevnění svého zdraví, tohoto vzácného daru může nabýti jen v přírodě a na hřištích při zdravém pohybu a zápolení.

Prosíme Vás, pomozte nám v našich těžkých začátcích dle Vašich možností, pomozte opatřit mládeži, to co k svému zdraví potřebuje a na co její síly nestačí.

Sportovci sdružení ve  S . K . Hradec  Vám toho nezapomenou a předem Vám srdečně děkují.

„Sportu Zdar“

V Hradci 23.12.1945

Hofman František v.r.                                                  Vobruba  Alois v.r.

Jednatel přípravného výboru                                   předseda přípravného výboru

Jako reakce na shora uvedené prohlášení následovala spontánní sbírka , do které přispělo 72 dárců 4.000 Kč.

24. června 1946 v hostinci „U Sedláčka“ se konala zakládající  schůze  Sportovního klubu Hradec. Odbor kopané získal právní subjektivitu 1.6.1946.

Do funkce předsedy oddílu byl jednomyslně zvolen pan Gejza Guderna . (narozen 31.8.1919-zemřel 12.5.1994 , původem Slovenské národnosti, který po napadení Česko-slovenska Německem uprchl přes Podkarpatskou Rus, Maďarsko a Jugoslávii do Francie ,  kde se stal příslušníkem Českosloveské samostatné obrněné brigády. Po kapitulaci Německa byl v roce 1945 demobilizován a vzhledem k tomu, že jeho rodina již neexistovala, vybral si z několika nabídek osídlení čp. 139 v Hradci.) Na základě jeho iniciativy byl založen sportovní klub kopané, který též aktivně financoval.

Složení výboru r.1946:

Gejza Guderna –předseda

Alois Vobruba –místopředseda

František Hofman –jednatel

František Hlůžek-místojednatel

František Pithart-pokladník

Josef Rychtář-místopokladník

Václav Volena-zapisovatel

Jan Šoffer+ Miloslav Burda-revizoři účtů

Josef Berka-hospodářský správce

Jakub Teršl-náčelník

Bohumil Korbel +František Krejčí +Jiří Vlach + Karel Uzel- členové výboru

Václav Skala-archivář

1. 1. 1949 dochází ke změně názvu na „Dobrovolná sportovní organizace SOKOL Hradec (později Tělovýchovná jednota Sokol Hradec). Ke změně názvu vedlo především to, že vedle kopané se dlouhodobě dařilo v krajských soutěžích volejbalovému družstvu, také stolnímu tenisu a lehkoatletickému družstvu mužů. Aktivní byly také ženy v základní tělesné výchově.

První hřiště, původně pro tělovýchovné a sportovní akce, vzniklo již v roce 1927 u řeky Radbuzy. Svými rozměry bylo na hranici regulérnosti. A tak 16. 3. 1947 byla zahájena  výstavba nového hřiště kopané na severní straně obce Hradec.  Nové hřiště bylo budováno tak, aby splňovalo podmínky pro účast ve vyšších soutěžích.  Hřiště bylo dokončeno na jaře 1950, a na pouť se otevřelo  slavnost-ním zápasem se Slavojem Stod , s neslavným výsledkem 0:5. Hřiště mělo přírodní povrch. V letech 1951-2 se vybudovaly kabiny, které byly v roce 1970 rozšířeny a další větší rekonstrukcí prošly v roce 2010, kdy se dávala nová střecha a fasáda. V roce 1978 hrací plocha získala povrchovou úpravu škváro-pískovou ( s převahou jemné popelové škváry). Zásadní změnou byla rekonstrukce povrchu hřiště v roce 1995 ,  kdy byla 12. května zaseta tráva a v srpnu se na ní  odehrálo přátelské utkání se Zálužím. V letech 2001-2 se vytvořily nové záchodky. V roce 2005 po požáru byl přestavěn Kiosek do současné podoby.

Pokud se jedná o sportovní stránku, měl Hradec po založení nadpočet hráčů kopané, a proto bylo možno ustanovit dva týmy.

První mužstva se zúčastnila soutěže IV. třídy (té se říkalo „nepovinné mistrovství“)až do roku 1949, kdy se podařilo vykopat III. třídu.

Na postup do II. třídy se čekalo až do roku 1960.

V roce 1978 pod vedením Josefa Štahla se na osm let postoupilo do I. B. třídy.

To se povedlo ještě jednou na tři roky v letech 1993-4-5. Pod vedením Františka Fišera s těmito borci: v bráně Miroslav Poslední-obránci Jiří a Jaroslav Türkovi, Josef Doubek, Miroslav Šiška, Jindřich Toman, Stanislav Pícha, Ota Douša, Petr Hula, Jiří Mašek-záložníky Jiří Kaplan, Petr Dufek, Koloman Špendla, Zbyněk Loritz, František Pamula ,Josef Procházka–útočníky Petr Poslední, Libor Podlipský, Radek Snášel.

Poslední změnou názvu prochází oddíl v roce 2013,kdy se vrací k prvotnímu názvu  doplněnému letopočtem vzniku, tedy po novu SK Hradec 1946 .

 V názvu  byla nahrazeno sousloví tělovýchovná jednota prvotním názvem sportovní klub, odstraněn „budovatelský „Sokol  z padesátých let (se stejno-jmennou  organizací Sokola dnes nemáme nic společného, patříme pod ČSTV), a odebrán přílepek u Stoda, který dle tvrzení  hradeckých patriotů patří maximálně na železniční zastávku, protože v oficiálním názvu obce není zahrnut a není důvod jej používat v soutěžích.

 

FOTKY Z HISTORIE


 

Plzeňský deník -16.6.2004